Co zmieniło się w e-handlu po 25 grudnia?

Grudzień to od kilku lat czas, w którym sklepy internetowe tradycyjnie przeżywają najgorętszy okres w całym roku. Przedświąteczny zakupowy szał z galerii handlowych, supermarketów, sklepów z zabawkami i odzieżą przenosi się do Internetu. Wszyscy chcą kupować szybko, tanio i bezpiecznie. Taka sytuacja może tylko cieszyć właścicieli sklepów internetowych, jednak końcówka ubiegłego roku poza tradycyjną już zakupową gorączką, stała pod znakiem poważnych zmian w prawie, co dla e-sklepów miało wielkie znaczenie. 25 grudnia ubiegłego roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Co to oznacza dla branży e-commerce?

Zadbaj o informację

Wiele sklepów internetowych zaczęło wprowadzać zmiany odpowiednio wcześniej, w okolicach września i października, aby podczas zakupowego świątecznego boomu być już w pełnej gotowości i nie marnować czasu na dostosowywanie swoich witryn do wchodzącego w życie prawa. Było to posunięcie ze wszech miar słuszne, gdyż w ten sposób udało się w porę wyrobić z koniecznymi poprawkami. A tych było do wykonania naprawdę sporo. Najważniejsze zmiany jakie niesie ze sobą znowelizowana ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta to:

zwiększenie obowiązku informacyjnego – handlujący ma obowiązek pełnego poinformowania klienta o wszystkich zasadach zawierania transakcji najpóźniej w chwili zawarcia umowy (dokonania zakupu „na odległość”). Mówiąc prościej, na stronie internetowej sklepu muszą być zamieszczone wszelkie informacje dotyczące procedury zakupu, terminu dostawy, sposobu zapłaty za zakupiony towar, możliwości odstąpienia od umowy a także formularz takiego odstąpienia. Konieczne jest także podawanie szczegółowych informacji na temat składania reklamacji za zakupione produkty lub usługi, a także pełnych danych sprzedawcy, w tym danych kontaktowych takich jak numer linii telefonicznej i adres e-mail, które posłużą klientowi do kontaktu ze sprzedawcą. Także cena produktu lub usługi powinna być podana wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami dodatkowymi.

Już powyższy zestaw wymaganych informacji pokazuje jak ważne jest posiadanie profesjonalnego i pełnego regulaminu na swojej stronie internetowej. To właśnie w regulaminie zawarta będzie większość informacji wymaganych przez ustawodawcę.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest przesłanie klientowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Musi to nastąpić w rozsądnym czasie, czyli najpóźniej w dniu dostarczenia towaru bądź przed rozpoczęciem dostarczania usługi. Czym dla ustawodawcy jest ów trwały nośnik? Ustawa przygotowywana była w oparciu o dyrektywę unijną, która jako trwałe nośniki wymienia między innymi: papier, płytę CD/DVD, pamięć USB, a także pocztę elektroniczną. Ta ostatnia forma z pewnością będzie dla sprzedawców najwygodniejsza. Oznacza to, że potwierdzenie zawarcia umowy na odległość będziemy mogli przesłać klientowi mailem. W jakim terminie? Najpóźniej w dniu dostarczenia produktu. Warto zrobić to np. wysyłając klientom potwierdzenia zakupu/zamówienia usługi. Za niewypełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Znowelizowana ustawa wydłuża termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość z 10 do 14 dni. To jedna z najistotniejszych zmian jakie obowiązują od 25 grudnia. Przedsiębiorca ma także obowiązek poinformowania kupującego o możliwości odstąpienia od umowy a także stworzenia i udostępnienia wzoru takiego odstąpienia. Najpóźniej 14 dni po ewentualnym odstąpieniu (liczone od otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia) sprzedawca ma obowiązek dokonania całkowitego zwrotu środków na konto klienta, jednak jeżeli klient odesłał towar w inny sposób niż najtańszą przesyłką pocztową, sprzedawca musi zwrócić mu jedynie równowartość najtańszej formy przesyłki.

Warto podejść poważnie do obowiązku poinformowania kupującego o jego prawie odstąpienia od umowy, gdyż zaniechanie tego obowiązku może nas sporo kosztować. Klient w takim przypadku nabywa prawo do 12-miesięcznego terminu odstąpienia od umowy, bez ponoszenia kosztów zużycia danego produktu. Obowiązkiem sprzedawcy jest także poinformowanie klienta, że w przypadku odstąpienia od umowy to klient ponosi koszty zwrotu towaru. Należy to zrobić przed zawarciem umowy. Jeśli takiej informacji zabraknie – koszt zwrotu produktu pokrywa sprzedawca.

Istotne jest także poinformowanie kupującego, że transakcja obciążona jest obowiązkiem zapłaty. Można to spełnić, umieszczając na stronie konkretnego produktu przycisk o treści z przykładową treścią: „Kup produkt z obowiązkiem zapłaty”.

Jak widzimy, nowelizacja ustawy przynosi właścicielom sklepów internetowych cały szereg obowiązków do spełnienia. Niektóre z nich wiążą się z uzupełnieniem regulaminu, inne zmuszają sprzedawców do przebudowy stron internetowych. Nie należy jednak zwlekać z ich spełnieniem. Jak zwykle w biznesie, największą karą za zaniedbania, będą straty finansowe.