Aktualizacja cen wszystkich produktów w magento

Zdarza się, że potrzebujemy zaktualizować wszystkie ceny produktów w wybranym sklepie, np. w przypadku podwyżki cen. Używając czystego magento, taka operacja na setkach produktów będzie trwać wieki, dlatego polecam skorzystać z kodu:

<?php

$priceToAdd = 10;
$storeId = 1;

$write = Mage::getSingleton('core/resource')->getConnection('core_write');
$write->query("
 UPDATE catalog_product_entity_decimal val
 SET val.value = (val.value + $priceToAdd)
 WHERE val.attribute_id = (
   SELECT attribute_id FROM eav_attribute eav
   WHERE eav.entity_type_id = 4 
    AND eav.attribute_code = 'price'
  )
  AND val.store_id = $storeId
");
?>