Optymalizacja bazy danych – czyszczenie tabel logów

Podczas dużego ruchu w sklepie internetowym dochodzi po jakimś czasie do przyrostu rekordów logów w bazie danych, co może przyczynić się do zmniejszenia wydajność oraz zmniejszenia czasu ładowania witryny. Oczyszczenie odpowiednich tabel w bazie danych może zmniejszyć wielkość tej bazy o nawet 80% objętości. Tabele odpowiedzialne za logi to:

log_customer
log_visitor
log_visitor_info
log_url
log_url_info
log_quote
report_viewed_product_index
report_compared_product_index
report_event
catalog_compare_item

Opróżnijmy zatem tabele sql:

TRUNCATE dataflow_batch_export;
TRUNCATE dataflow_batch_import;
TRUNCATE log_customer;
TRUNCATE log_quote;
TRUNCATE log_summary;
TRUNCATE log_summary_type;
TRUNCATE log_url;
TRUNCATE log_url_info;
TRUNCATE log_visitor;
TRUNCATE log_visitor_info;
TRUNCATE log_visitor_online;
TRUNCATE report_viewed_product_index;
TRUNCATE report_compared_product_index;
TRUNCATE report_event;
TRUNCATE index_event;
TRUNCATE catalog_compare_item;