Jak sprawdzić, czy klient jest zalogowany ?

Czasem potrzebujemy w kodzie warunku, który sprawdzi, czy obecnie dany użytkownik jest zalogowany:

if ($this->helper('customer')->isLoggedIn())
{

}

Możemy również pobrać dane klienta

if ($this->helper('customer')->isLoggedIn())
{
    $customer = Mage::getSingleton('customer/session')->getCustomer();
}