Dodawanie strony cms w magento

Jeśli chcemy stworzyć jednorazowo wiele stron cms w magento wystarczy użyć kodu:

$cmsPageData = array(
  'title' => '',
  'root_template' => '',
  'meta_keywords' => '',
  'meta_description' => '',
  'identifier' => 'url',
  'content_heading' => '',
  'stores' => array(0),//id sklepu
  'content' => ''
);

Mage::getModel('cms/page')->setData($cmsPageData)->save();